Dodane przez Gracja
"Do doskonałości naszego ciała musimy dodać coś, co się nazywa szczyptą Boskiej Miłości. (...)
Warto być Miłością i to taką prawdziwie Boską, Doskonałą. (...) Nigdy nie przestaliśmy Nią być,
byliśmy Nią zawsze i nadal jesteśmy. Niczego nam nie brakuje. Nikt nam niczego nie zabrał,
ale zwiódł nas nasz umysł, zwiodło nas nasze życie, zwiodły nas te systemy i schematy, w których
jesteśmy. (...) POCZUĆ MIŁOŚĆ..."

Medytacja prowadzona przez Kazimierza Kwitniewskiego podczas tygodniowych warsztatów w Borsukach na Podlasiu.

Dopisz swoje świadectwo
Dodane przez Gracja
"Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo Imię Moje jest w nim"

Księga Wyjścia 23; 20-22

Dopisz swoje świadectwo
Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem,
ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem.

Gabriel García Márquez

Dopisz swoje świadectwo
Ciesz się każdą chwilą,
abyś potem nigdy nie żałował,
że utraciłeś młodość.
Każdemu etapowi życia Pan przypisał właściwe mu niepokoje.

Paulo Coelho

Dopisz swoje świadectwo
Dodane przez Elterana
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

Flp 3,14

Dopisz swoje świadectwo
Dodane przez Tomek
Do każdego więc , który się przyzna do Mnie przed ludźmi,
przyznam się i Ja przed moim Ojcem , który jest w niebie.
Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi ,
tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
Mt 10, 32-33

Mt 10, 32-33

Dopisz swoje świadectwo
Dodane przez Syśka
Jezus nie żąda wiele.
Jezus żąda wszystkiego.

nieznany

Dopisz swoje świadectwo

Strony